مشخصات کلی

مسعود بنده خدا
  • مسعود بنده خدا
  • معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان
  • دوشنبه, 12 مهر 1400, 12:37

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1399 1400
کد محتوا 25681