سامانه حمل‌ونقلي روان، ايمن، سالم، هوشمند و يکپارچه بوده که علاوه بر تحقق کيفيت مطلوب زندگي شهروندان و تأمين انتظارات کليه ذينفعان کارکردهاي خود را در مؤلفه‌هاي سيستم حمل‌ونقل پايدار شهري به ترتيب زير برقرار ساخته‌است:

هويت و بافت تاريخي شهر: با حفظ جاذبه‌هاي تاريخي، فرهنگي و هنري و عملکرد مطلوب موجب رونق گردشگري و توريسم شده است.

نظام‌ها و سيستم‌هاي مديريتي: متناسب با کاربري‌هاي مصوب طرح جامع شهري اصفهان، مديريت سيستمهاي حمل‌ونقلي انجام شده است وروشهایی کارا و نوين براي برنامه‌ريزي اقتصادي نظام حمل‌ونقل شهري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين سامانه حمل‌ونقل با استفاده ازشيوه‌هاي نوين مديريتي و ايجاد يکپارچگي بين شيوه‌هاي مختلف حمل‌ونقل پاسخگوي نياز استفاده‌کنندگان در تمامي ايام سال مي‌باشد.

محيط زيست: آلودگي‌هاي هوا، صوتي و منظر شهري به حداقل رسيده است.

پارکينگ: پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي و غيرحاشيه‌اي متناسب با محدوده‌هاي ترافيکي برنامه‌ريزي و احداث شده‌اند.

معابر: سطح خدمت‌دهي و ايمني معابر متناسب با محدوده‌هاي ترافيکي  افزايش يافته است.

فرهنگ ترافيکي: فرهنگ ترافيکي اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب قرار دارد.

ايمني، امنيت و عدالت: علاوه بر تأمين ايمني خيابان‌ها، معابر و عموم شهروندان به آسايش کودکان، بانوان، سالمندان و معلولين توجه ويژه دارد و تسهيلات حمل‌ونقل به صورت عادلانه توزيع شده است.

حمل‌ونقل شخصي: درصد سفرهاي درون‌شهري با استفاده از خودروهاي شخصي به‌ويژه تک‌سرنشين کاهش و خودروهاي با ظرفيت بالا افزايش يافته است.

حمل‌ونقل همگاني: سامانه حمل‌ونقل همگاني با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين (تکنولوژيکي و اطلاعاتي) از منظر کميت، دسترسي، سهولت استفاده و قابليت اطمينان در سطح مطلوب قرار دارد.

حمل‌ونقل غيرموتوري: درصد سفرهاي درون شهري غيرموتوري يافته است.کد محتوا 33659