شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
مجموعه پل‌ها و تقاطع چهار سطحی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مجموعه پل‌ها و تقاطع چهار سطحی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دانستنی های خط دو مترو اصفهان

دانستنی های خط دو مترو اصفهان

ثبت شکایات مردمی

ثبت شکایات مردمی

ارتباط با شهردار اصفهان

ارتباط با شهردار اصفهان

مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

برنامه "رادیو تاکسی" با هدف فرهنگ‌سازی روابط تاکسیرانان و شهروندان، فرهنگ‌سازی استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، ارائه اخبار مربوط به تاکسیرانی و آموزش تاکسیرانان شهر اصفهان با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی پخش خواهد شد.

برچسب‌ها

تبلیغات در اتوبوس

تبلیغات در اتوبوس

نقشه خطوط اتوبوسرانی

نقشه خطوط اتوبوسرانی

درخواست نصب المان های ترافیکی

درخواست نصب المان های ترافیکی

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

تلفن گویای اتوبوسرانی

تلفن گویای اتوبوسرانی

درخواست اتوبوس دربستی

درخواست اتوبوس دربستی

اشیاء گمشده (اتوبوسرانی)

اشیاء گمشده (اتوبوسرانی)

مجوز (تاکسیرانی)

مجوز (تاکسیرانی)

ارتباطات مردمی (تاکسیرانی)

ارتباطات مردمی (تاکسیرانی)

خدمات رانندگان تاکسیرانی

خدمات رانندگان تاکسیرانی

نظرسنجی (تاکسیرانی)

نظرسنجی (تاکسیرانی)

اشیاء گمشده (تاکسیرانی)

اشیاء گمشده (تاکسیرانی)

تاکسی گردشی

تاکسی گردشی

صفحه‌ها